velikost textu

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

UK » FaF HK

Kontakty

Adresa: Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
Email: info@faf.cuni.cz
Telefon: +420 495 067 111

Sídlo

Akademika Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

Vedení

děkan: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
proděkan pro bakalářské a navazující magisterské studium a studium v angličtině: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
proděkanka pro vnější a mezinárodní vztahy fakulty: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
proděkan pro vnitřní záležitosti, projektovou činnost a strategický rozvoj fakulty: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
proděkan pro vědeckou činnost a doktorské studium: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
proděkan pro investiční a technický rozvoj fakulty: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
tajemnice: Ing. Lenka Vlčková

Organizační struktura