velikost textu

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

UK » FaF HK

Kontakty

Adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
Email: info@faf.cuni.cz
Telefon: +420 495 067 111

Sídlo

Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, okres Hradec Králové, Česká republika

Vedení

děkan: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy fakulty a transfer technologií: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
proděkan pro mezinárodní vztahy fakulty, studium v angličtině a studium Zdravotnické bioanalytiky: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
proděkan pro vnitřní záležitosti, evropské fondy a strategický rozvoj fakulty: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
proděkan pro studijní záležitosti: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a akademické kvalifikace: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
tajemnice: Ing. Lenka Vlčková

Organizační struktura