velikost textu

Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » Foniatrie

Kontakty

Adresa: Žitná 24, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: fonia@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 964 931
Fax: +420 224 964 951

Sídlo

Žitná 24, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
zástupce přednosty: MUDr. Libor Černý, Ph.D.