velikost textu

Zaměstnanecká komora akademického senátu

UK » PřF » SO » Akademický senát » Zaměstnanecká komora akademického senátu

Vedení

předseda: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.