velikost textu

Oddělení pro podporu distančního vzdělávání

UK » PedF » Děkanát » OPDV

Vedení

vedoucí: Bc. Igor Červený

Funkce a agendy

projektový pracovník: Mgr. Karolína Foitlová
projektový pracovník: Ing. Jana Fulínová
projektový pracovník: Nela Hakr, BA
projektový pracovník: Mgr. Filip Kuchař
projektový pracovník: Zuzana Kuchařová
projektový pracovník: Ondřej Mrkus
projektový pracovník: Bc. Tomáš Stejskal
projektový pracovník: Ing. Taťána Šárovcová
projektový pracovník: Bc. Ondřej Široký
projektový pracovník: Bc. et Bc. Miky Škoda
projektový pracovník: Martin Vítek, BCom