velikost textu

Oddělení pro podporu distančního vzdělávání

UK » PedF » Děkanát » OPDV

Vedení

vedoucí: Bc. Igor Červený

Funkce a agendy

projektový pracovník: Mgr. Ruben Marada
projektový pracovník: PaedDr. Josef Rydlo