velikost textu

Knihovna

UK » HTF » Děkanát » Knihovna

Vedení

vedoucí vedoucí knihovny: Mgr. Hana Končická

Funkce a agendy

koordinátorka open access: ThDr. Růžena Rajchertová