velikost textu

Oddělení rozvoje

UK » 3.LF » Děkanát » Rozvoj

Vedení

vedoucí oddělení rozvoje: Pavel Šmolík, DiS.

Funkce a agendy

referent projektů OP ve VaV: Pavel Šmolík, DiS.
referent smluvního výzkumu: Pavel Šmolík, DiS.
referent podpory de minimis: Pavel Šmolík, DiS.
referentka oddělení rozvoje: Martina Krčková, DiS.
referentka oddělení rozvoje: Simona Krčková, DiS.
referentka oddělení rozvoje: Dana Ondráčková