velikost textu

Oddělení zahraničních styků

UK » FSV » Děkanát » Oddělení zahraničních styků

Vedení

vedoucí: Mgr. Michaela Rudinská

Funkce a agendy

fakultní referent pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: Ing. Radek Kovács
referentka programu POINT: Mgr. Michaela Rudinská
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: Mgr. Michaela Rudinská
referentka programu Fond mobility: Mgr. Michaela Rudinská
referentka programu Fond mobility: Bc. Marie Stanovská
referentka programu POINT: Bc. Marie Stanovská
referentka programu Fond mobility: PhDr. Mgr. Veronika Šilhová

Organizační struktura