velikost textu

Oddělení zahraničních styků

UK » FSV » Děkanát » Oddělení zahraničních styků

Vedení

referent Podpory internacionalizace: Dott. Mag. Antonella Kopic Bernardon
referent Fondu mobility: Dott. Mag. Antonella Kopic Bernardon
referent Podpory internacionalizace: Mgr. Michaela Rudinská
referent Fondu mobility: Mgr. Michaela Rudinská
referent Fondu mobility: Bc. Marie Stanovská
referent Podpory internacionalizace: Bc. Marie Stanovská

Organizační struktura