velikost textu

Oddělení zahraničních styků

UK » FSV » Děkanát » Oddělení zahraničních styků

Vedení

vedoucí: Mgr. Michaela Rudinská

Funkce a agendy

fakultní referent pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: Mgr. Petr Klimša
koordinátor administrace studentské mobility Erasmus+: Mgr. Petr Klimša
referentka Fondu mobility: Bc. Martina Papoušková
koordinátorka administrace studentské mobility Erasmus+: Mgr. Michaela Rudinská
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: Mgr. Michaela Rudinská
referentka Podpory internacionalizace: Mgr. Michaela Rudinská
referentka Fondu mobility: Mgr. Michaela Rudinská
koordinátorka administrace studentské mobility Erasmus+: Bc. Barbora Stará
referentka Fondu mobility: PhDr. Mgr. Veronika Šilhová

Organizační struktura