velikost textu

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

UK » PřF » Sekce geologie » Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Kontakty

Email: uhigug@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 556

Sídlo

Albertov 6, 128 43 Praha 2, Česká republika

Vedení

ředitel: doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
tajemnice: Mgr. Jana Trnková
sekretářka: Ing. Olga Běhounek
sekretářka: Ivana Faflíková
sekretářka: Mgr. Jana Trnková
poradce pro studium geofyziky: RNDr. Vratislav Blecha, CSc.
koordinátorka studijního systému: Mgr. Jana Trnková