velikost textu

Katedra psychologie

UK » PedF » Katedry » KPs

Vedení

vedoucí: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
zástupce vedoucího: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
tajemnice: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
sekretářka: Maria Bůchová
Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami: PhDr. Klára Špačková, Ph.D.