velikost textu

Laboratoře geologických ústavů

UK » PřF » SGEO » LGU

Kontakty

Adresa: 1PP, místnost S14, S15, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Česká republika
Email: lgu@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 111 l. 1442, 1444

Vedení

vedoucí: doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.