velikost textu

II.Interní klinika

UK » 3.LF » Kliniky » II.Interní

Kontakty

Adresa: Šrobárova 50, 100 00 Praha 10, Česká republika
Email: int2sec@fnkv.cz
Telefon: +420 267 162 630 [i], +420 267 162 710 [i]

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.
zástupce přednosty pro vědu a výzkum: doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.