velikost textu

Oddělení vědy

UK » FSV » Děkanát » Oddělení vědy

Vedení

referentka projektů OP: Mgr. Tereza Broučková
referentka programu Minigranty 4EU+: Mgr. Tereza Broučková
referentka podpory de minimis: Mgr. Tereza Broučková
referentka českých projektů: Mgr. Tereza Broučková
referentka zahraničních projektů: Mgr. Tereza Broučková
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Eva Horníčková
referentka programu Primus: Mgr. Eva Horníčková
koordinátorka evidence projektů: Mgr. Eva Horníčková
referentka programu UNCE: Mgr. Eva Horníčková
referentka interních projektů z prostředků OP: Mgr. Eva Horníčková
referentka smluvního výzkumu: Mgr. Tamila Suleimanova
referentka zahraničních projektů: Mgr. Tamila Suleimanova
referentka českých projektů: Mgr. Tamila Suleimanova
referentka zahraničních projektů: Lenka Zemanová