velikost textu

Ústav obecné lingvistiky

UK » FF » Katedry a ústavy » LING

Kontakty

Adresa: Ústav obecné lingvistiky, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, Česká republika
Email: ling@ff.cuni.cz

Vedení

ředitelka: doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
zástupce ředitele: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.