velikost textu

Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK a FNKV

UK » 3.LF » Kliniky » Prac_lek

Kontakty

Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, Česká republika
Email: pavla.chromeckova@fnkv.cz
Telefon: +420 267 162 690 [i], +420 267 162 682 [i]

Vedení

přednostka: MUDr. Jana Malinová, Ph.D., MBA