velikost textu

Knihovna

UK » FHS » OP » Knihovna

Kontakty

Adresa: Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika
Email: knihovna@fh.cuni.cz
Telefon: +420 224 271 467 l. 467, 466

Vedení

vedoucí: PhDr. Mgr. Alena Matuszková

Funkce a agendy

koordinátorka open access: Bc. Miriam Vojtíšková
koordinátorka evidence výsledků: Bc. Miriam Vojtíšková