velikost textu

Ústav tělesné výchovy 1. LF UK

UK » 1.LF » Vědecko-pedagogická pracoviště » ÚTV

Kontakty

Adresa: Salmovská 5, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: UTV@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 965 816

Sídlo

Salmovská 5, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: PaedDr. Josef Marcoň
zástupce přednosty: Mgr. Oldřich Vlasák

Funkce a agendy

sekretářka: Hana Kamanová