velikost textu

Katedra germanistiky

UK » PedF » Katedry » KG

Vedení

vedoucí: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
zástupkyně vedoucího a tajemník ESA: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemnice: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
sekretářka a tajemnice ESA: Monika Mikešová
kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.