velikost textu

Studijní oddělení

UK » FF » Děkanát » Oddělení děkanátu » SO

Kontakty

Email: studijni@ff.cuni.cz
Telefon: +420 221 619 200

Sídlo

nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika

Vedení

zástupkyně vedoucího: Marcela Nahodilová

Organizační struktura

Popis

Studijní oddělení zajišťuje agendu studentů bakalářských a magisterských (navazujících magisterských) programů na FF UK. Šest referentek denního studia spravuje přímo agendu studentů, dvě referentky studijního informačního systému (SIS) se soustředí na záležitosti SIS, další tři referentky mají rozdělenou specializační agendu poplatků, dodatků, nostrifikací, kombinovaného studia atp. Studijní oddělení rovněž zajišťuje studentské evaluace výuky, které se konají po každém semestru, a studentská stipendia, vč. vnitřních grantů na studentské projekty. Studijní oddělení spadá do gesce proděkana pro studium (doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.), a úzce spolupracuje s akademickými koordinátory SIS.

Od dubna 2012 spadá do gesce studijního oddělení též akreditační referát.