velikost textu

Studijní oddělení

UK » FF » Děkanát » SO

Kontakty

Email: studijni@ff.cuni.cz
Telefon: +420 221 619 200

Úřední hodiny

Pondělí  ---

Úterý  9-12

Středa  14-17:30

Čtvrtek  14-16

Pátek 

9-12

Sídlo

nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika

Vedení

vedoucí: Mgr. Jan Brož
zástupkyně vedoucího: Renáta Hofmanová

Funkce a agendy

Spisová služba: Mgr. Jana Rišková, Ph.D.
Spisová služba: Zuzana Rybenská
Docházka a nepřítomnosti : Klára Kordíková

Popis

Studijní oddělení zajišťuje agendu studentů bakalářských a magisterských (navazujících magisterských) programů na FF UK. Šest referentek denního studia spravuje přímo agendu studentů, dvě referentky studijního informačního systému (SIS) se soustředí na záležitosti SIS, další tři referentky mají rozdělenou specializační agendu poplatků, dodatků, státních závěrečných zkoušek, promocí a imatrikulací atp. Studijní oddělení rovněž zajišťuje studentské evaluace výuky, které se konají po každém semestru, a studentská stipendia. Studijní oddělení spadá do gesce proděkana pro studium (Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.), a úzce spolupracuje s akademickými koordinátory SIS.

Od dubna 2012 spadá do gesce studijního oddělení též akreditační referát.