velikost textu

Ústav částicové a jaderné fyziky

UK » MFF » FS » UCJF

Vedení

ředitel: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
zástupce ředitele: prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.
sekretářka: Marie Navrátilová
tajemník: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.

Organizační struktura