velikost textu

Katedra organické chemie

UK » PřF » SCHEM » ORGCHEM

Kontakty

Email: orgchem@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 326

Sídlo

Hlavova 8, 128 43 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí: prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
zástupce vedoucího: doc. RNDr. Jiří Míšek, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemnice: PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D.
sekretářka: Kristina Jarolímová
poradce pro studium: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
koordinátorka studijního systému: PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D.
garant zodpovědný za studijní obor: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
garant zodpovědný za studijní obor: prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
správce webového portálu: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
správkyně personální aplikace: Kristina Jarolímová