velikost textu

Katedra experimentální biologie rostlin

UK » PřF » Sekce biologie » Katedra experimentální biologie rostlin

Kontakty

Email: ebr@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 689
Fax: +420 221 951 704

Sídlo

Viničná 5, 128 44 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí: doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.
zástupce vedoucího: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Elena Kozlová
koordinátorka studijního systému pro Bc a Mgr studium: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.
koordinátorka studijního systému pouze pro doktorandské studium: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.