velikost textu

Středisko vědeckých informací

UK » 3.LF » Samostatná oddělení » SVI

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika
Email: svi@lf3.cuni.cz, knihovna@lf3.cuni.cz
Telefon: +420 267 102 178 [i], +420 267 102 103 [i]

Vedení

vedoucí: PhDr. Martina Hábová
zástupce vedoucího: PhDr. Vladimír Musil, Ph.D.

Funkce a agendy

zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů: PhDr. Martina Hábová
zástupkyně koordinátora evidence výsledků: PhDr. Martina Hábová
zástupkyně koordinátora evidence projektů: PhDr. Martina Hábová
koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti: PhDr. Martina Hábová
zástupkyně koordinátora open access: Mgr. Ing. Alice Martinková
koordinátor open access: PhDr. Vladimír Musil, Ph.D.
koordinátor evidence identifikátorů: PhDr. Vladimír Musil, Ph.D.
koordinátor evidence výsledků: PhDr. Vladimír Musil, Ph.D.

Popis

- získávání a zpracování všech druhů domácích i zahraničních informačních materiálů pro ústřední knihovnu i knihovny deponátní - prezenční a absenční výpůjční služba - meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (pro pracovníky 3. LF) - nákup a přístup k informačním databázím, elektronickým zdrojům a plnotextovým časopisům - zpracování rešerší - zpracování publikační aktivity pracovníků 3. LF - bibliograficko-informační služby - reprografické služby - ediční činnost - tématická školení - řešení grantových úkolů a projektů