velikost textu

Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a FNB

UK » 1.LF » LF1-FNB » Plasická chirurgie

Kontakty

Adresa: Budínova 2, 180 81 Praha 8, Česká republika
Email: plastika@bulovka.cz
Telefon: +420 266 081 111, +420 266 083 204
Fax: +420 266 083 204

Sídlo

Budínova 2, 180 81 Praha 8, Česká republika

Vedení

přednosta: doc. MUDr. Martin Molitor, Ph.D., MBA
zástupce přednosty: doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Ladislava Vondrová