velikost textu

Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV

UK » 3.LF » Kliniky » Popáleniny

Kontakty

Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, Česká republika [i]
Email: burnsec@fnkv.cz
Telefon: +420 267 163 365 [i], +420 267 163 362 [i]
Fax: +420 267 313 374

Vedení

přednosta: doc. MUDr. Robert Zajíček, Ph.D.