velikost textu

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » ÚBLG

Kontakty

Adresa: Albertov 4, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: biol@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 968 141
Fax: +420 224 918 666

Sídlo

Albertov 4, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
zástupce přednosty: doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Bc. Ivana Karbusová