velikost textu

Odbor výstavby

UK » RUK » Odbor výstavby

Kontakty

Email: vystavba@ruk.cuni.cz
Telefon: +420 224 491 299

Sídlo

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, Česká republika

Vedení

vedoucí: Ing. Petr Kostelecký

Funkce a agendy

sekretářka: Štěpánka Petrová

Popis

Odbor výstavby zajišťuje komunikaci s MŠMT ve věci nově plánovaných investičních akcí všech fakult a součástí. Základem pro tuto činnost je celouniverzitní dokumentace programu "Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Univerzity Karlovy", která byla na našem odboru zpracována a je průběžně aktualizována. V souvislosti s přípravou nových akcí - rekonstrukcí, oprav i novou výstavbou - je fakultám a součástem poskytována metodická pomoc se zpracováním potřebných dokumentů.

Naším odborem je také zajišťována počítačová pasportizace objektů UK, která v současné době zahrnuje všechny objekty ve vlastnictví Univerzity Karlovy.

Pracovníci odboru jednají také s Katastrálním úřadem, jednotlivými zastupitelstvími městských částí a Magistrátem hl.m. Prahy v řízeních o zájmových územích UK v souvislosti s jejím dalším rozvojem.