velikost textu

Grantové oddělení

UK » Další součásti » Vysokoškolské ústavy » CERGE » Organizačně správní úsek » GO

Vedení

koordinátorka evidence projektů: Mgr. Veronika Houdová
referentka programu UNCE: Mgr. Veronika Houdová
koordinátorka evidence zam. mobility: Mgr. Veronika Houdová
referentka účasti ve VVI: Mgr. Veronika Houdová
koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Veronika Houdová
referentka programu Primus: Mgr. Veronika Houdová
zástupkyně koordinátora evidence projektů: Ing. Mgr. Denisa Šikýřová
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Ing. Mgr. Denisa Šikýřová
zástupkyně koordinátora evidence projektů: Mgr. Eva Zadinová
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Eva Zadinová