velikost textu

Grantové oddělení

UK » Další součásti » Vysokoškolské ústavy » CERGE » Organizačně správní úsek » GO

Vedení

koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: Tomáš Nikodym, Ph.D.
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Ing. Mgr. Denisa Šikýřová
zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Ing. Mgr. Denisa Šikýřová