velikost textu

Grantové oddělení

UK » Další součásti » Vysokoškolské ústavy » CERGE » Organizačně správní úsek » GO

Vedení

koordinátor evidence projektů: Ing. Tomáš Nikodym, Ph.D.
zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Ing. Tomáš Nikodym, Ph.D.
zástupce koordinátora evidence projektů: Ing. Tomáš Nikodym, Ph.D.
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: Ing. Tomáš Nikodym, Ph.D.
zástupkyně koordinátora evidence projektů: Mgr. Kristýna Říhová
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Kristýna Říhová
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Ing. Mgr. Denisa Šikýřová
zástupkyně koordinátora evidence projektů: Ing. Mgr. Denisa Šikýřová
zástupkyně koordinátora evidence projektů: Mgr. Eva Zadinová
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Eva Zadinová