velikost textu

Sekretariát sekce geografie

UK » PřF » SGGR » SEKCE-GR

Kontakty

Adresa: Albertov 6, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: sekce-gr@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 351

Vedení

sekretářka: Alena Doubková
sekretářka tajemnice sekce: Mgr. Marie Sýkora Horňáková, Ph.D.
sekretář správce poslucháren: Rudolf Trnka