velikost textu

Urologická klinika 3. LF UK a FTN

UK » 3.LF » Kliniky » URO3LFTN

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
zástupce přednosty pro vědeckou činnost: MUDr. Jan Hrbáček, Ph.D.