velikost textu

Centrum pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK

UK » 1.LF » Vědecko-pedagogická pracoviště » CPPZ

Kontakty

Adresa: Salmovská 3, 128 00 Praha 2, Česká republika
Telefon: +420 224 965 901

Sídlo

Salmovská 3, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: RNDr. Luděk Šefc, CSc.
zástupce přednosty: Mgr. Vít Herynek, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Bc. Klára Jirásková