velikost textu

Oddělení pro vědu a výzkum

UK » FHS » Děkanát » OVaV

Kontakty

Adresa: U Kříže 8, 158 00 Praha, Česká republika
Email: veda@fhs.cuni.cz
Telefon: +420 251 080 403

Sídlo

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice, Česká republika

Vedení

vedoucí: Ing. Jan Bělonožník

Funkce a agendy

koordinátorka evidence výsledků tvůrčí činnosti: Mgr. Monika Baďurová
koordinátorka evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Mgr. Monika Baďurová
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Michal Karľa, Ph.D.
koordinátor evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Michal Karľa, Ph.D.