velikost textu

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie

UK » PřF » Sekce chemie » Katedra fyzikální a makromolekulární chemie

Kontakty

Email: kfmch@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 297
Fax: +420 224 919 752

Sídlo

Hlavova 8, 128 43 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
sekretářka: Hana Kábová
sekretářka: Mgr. Gabriela Kučerová, Ph.D.
poradce pro studium: prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.
koordinátorka studijního systému: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.
správkyně personální aplikace: Hana Kábová