velikost textu

Urologická klinika

UK » 3.LF » Kliniky » Urologie

Kontakty

Adresa: Šrobárova 50, 100 00 Praha 10, Česká republika
Email: urofakulta@fnkv.cz
Telefon: +420 267 163 444 [i], +420 267 162 609 [i], +420 267 163 550 [i]

Vedení

přednosta: doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.
zástupkyně přednosty pro vědeckou činnost: MUDr. Věra Mašková