velikost textu

Oddělení pro vědu a zahraniční styky

UK » MFF » Děkanát » Věda a zahraniční

Vedení

vedoucí: Mgr. Milada Menšíková
referentka projektů institucionální podpory: Bc. Kristýna Gáliková, DiS.
referentka účasti ve výzkumných infrastrukturách: Bc. Kristýna Gáliková, DiS.
referentka projektů CEP: Bc. Kristýna Gáliková, DiS.
referentka ostatních českých projektů VaV: Bc. Kristýna Gáliková, DiS.
referentka mezinárodních projektů VaV: Bc. Kristýna Gáliková, DiS.
koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Milada Menšíková
zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Ing. Anděla Michálková