velikost textu

Oddělení pro vědu a zahraniční styky

UK » MFF » Děkanát » Věda a zahraniční

Vedení

vedoucí: Mgr. Milada Menšíková

Funkce a agendy

referentka programu POINT: Mgr. Milada Menšíková
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Milada Menšíková
referentka programu Fond mobility: Mgr. Milada Menšíková
referentka programu Fond mobility: Ing. Anděla Michálková
referentka programu Fond mobility: Mgr. Pavlína Tejcová
referentka programu POINT: Mgr. Pavlína Tejcová