velikost textu

Oddělení pro vědu a zahraniční styky

UK » MFF » SEKCED » OVZS

Vedení

vedoucí: Mgr. Milada Menšíková

Funkce a agendy

referentka Fondu mobility: Mgr. Milada Menšíková
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: Mgr. Milada Menšíková
koordinátorka administrace studentské mobility Erasmus+: Mgr. Milada Menšíková
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Milada Menšíková
referentka Podpory internacionalizace: Mgr. Milada Menšíková
referentka Fondu mobility: Ing. Anděla Michálková
koordinátorka administrace studentské mobility Erasmus+: Mgr. Pavlína Tejcová
referentka Podpory internacionalizace: Mgr. Pavlína Tejcová
referentka Fondu mobility: Mgr. Pavlína Tejcová
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: Mgr. Pavlína Tejcová
  • Ing. Irena Havelková
  • Marcela Juriga, M.A.
  • Mgr. Milada Menšíková - vedoucí, fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+, referentka Fondu mobility, koordinátorka administrace studentské mobility Erasmus+, zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti a referentka Podpory internacionalizace
  • Ing. Anděla Michálková - referentka Fondu mobility
  • Mgr. Pavlína Tejcová - koordinátorka administrace studentské mobility Erasmus+, referentka Podpory internacionalizace, fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+ a referentka Fondu mobility