velikost textu

Oddělení pro vědu a zahraniční styky

UK » MFF » SEKCED » OVZS

Vedení

vedoucí: Mgr. Milada Menšíková

Funkce a agendy

referentka programu POINT: Mgr. Milada Menšíková
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: Mgr. Milada Menšíková
referentka programu Fond mobility: Mgr. Milada Menšíková
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Milada Menšíková
referentka programu Fond mobility: Ing. Anděla Michálková
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: Mgr. Pavlína Tejcová
referentka programu Fond mobility: Mgr. Pavlína Tejcová
referentka programu POINT: Mgr. Pavlína Tejcová