velikost textu

Oddělení projektové personalistiky

UK » 1.LF » Děkanát » HR » PROJEKT

Vedení

vedoucí: Ing. Andrea Seidlová

Funkce a agendy

referentka programu UNCE: Mgr. Dagmar Němcová
koordinátorka evidence projektů Cooperatio: Mgr. Dagmar Němcová
koordinátorka evidence projektů UNCE: Mgr. Dagmar Němcová
koordinátorka evidence projektů Primus: Iva Sekulová
koordinátorka evidence projektů Cooperatio: Iva Sekulová