velikost textu

Knihovna fakulty

UK » MFF » JP » KNIH

Vedení

vedoucí: Mgr. Jiří Kuča
zástupkyně vedoucího: Mgr. Kateřina Vrtálková

Funkce a agendy

tajemnice: Bc. Žaneta Floriánová
zástupkyně koordinátora evidence výsledků: Bc. Žaneta Floriánová
koordinátorka evidence identifikátorů: Bc. Žaneta Floriánová
zástupkyně koordinátora open access: Bc. Žaneta Floriánová
zástupce koordinátora evidence výsledků: Marcel Goliaš, DiS.
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: Marcel Goliaš, DiS.
zástupce koordinátora evidence identifikátorů: Marcel Goliaš, DiS.
koordinátor evidence výsledků: Marcel Goliaš, DiS.
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Jiří Kuča