velikost textu

Knihovna fakulty

UK » MFF » JP » KNIH

Vedení

vedoucí: Mgr. Jiří Kuča
zástupkyně vedoucího: Mgr. Kateřina Vrtálková
tajemnice: Bc. Žaneta Floriánová
zástupce koordinátora evidence výsledků tvůrčí činnosti: Bc. Žaneta Floriánová
koordinátor evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Bc. Žaneta Floriánová
koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti: Marcel Goliaš, DiS.
zástupce koordinátora evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Marcel Goliaš, DiS.

Organizační struktura