velikost textu

Hospodářské oddělení

UK » MFF » Děkanát » HO

Vedení

vedoucí: Ing. Alena Pelikánová
zástupkyně vedoucího: Dagmar Žerdíková

Funkce a agendy

referentka projektů OP ve VaV: Ing. Marcela Ryzcová
referentka projektů OP ve VaV: Dagmar Žerdíková

Organizační struktura