velikost textu

Hospodářské oddělení

UK » MFF » Děkanát » HO

Vedení

vedoucí: Ing. Dana Lanková
zástupkyně vedoucího: Ing. Marcela Ryzcová
referent podpory de minimis: Ing. Dana Lanková
referent licenčních smluv k průmyslovému vlastnictví: Ing. Dana Lanková
referent projektů OP ve VaV: Ing. Marcela Ryzcová
referent projektů OP ve VaV: Dagmar Žerdíková

Organizační struktura