velikost textu

Katedra anorganické chemie

UK » PřF » Sekce chemie » Katedra anorganické chemie

Kontakty

Adresa: Hlavova 8, 128 43 Praha 2, Česká republika
Email: anorchem@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 253
Fax: +420 221 951 253

Sídlo

Hlavova 8, 128 43 Praha 2, Česká republika

Vedení

zástupce vedoucího: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
tajemník: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
sekretářka: Monika Zlesáková
koordinátor studijního systému: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
správce personální aplikace: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.