velikost textu

Katedra fyziky povrchů a plazmatu

UK » MFF » FS » KFPP

Vedení

vedoucí: prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
zástupkyně vedoucího: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
sekretářka: Ing. Petra Jindrová
tajemník: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.

Organizační struktura