velikost textu

Mapová sbírka

UK » PřF » Sekce geografie » Mapová sbírka

Kontakty

Adresa: Albertov 6, 128 43 Praha 2, Česká republika
Email: mapcol@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 590

Vedení

ředitelka: Mgr. PhDr. Eva Novotná, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Mgr. Mirka Tröglová Sejtková