velikost textu

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

Na tuto sobotu 18.8. mezi 18:00 a 2:00 je naplánována odstávka "Webových aplikací UK" z důvodu údržby databázových systémů. Děkujeme za pochopení.
UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » Adiktologie