velikost textu

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » Adiktologie

Kontakty

Adresa: Apolinářská 4, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: info.adiktologie@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 968 270, +420 224 968 269

Sídlo

Apolinářská 4, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Kamila Sopková, M.A.
sekretářka: Barbora Zouharová, DiS.