velikost textu

Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

UK » HTF » Děkanát » OV

Vedení

koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátorka evidence výsledků tvůrčí činnosti: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátorka evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
  • ThDr. Marketa Langer, Ph.D. - koordinátorka evidence identifikátorů tvůrčí činnosti, koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti, koordinátorka evidence výsledků tvůrčí činnosti a koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti
  • Bc. Barbora Šáchová