velikost textu

Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

UK » HTF » Děkanát » OV

Vedení

vedoucí vedoucí oddělení vědy, dr. studia a zahraničních styků: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

Funkce a agendy

referentka programu Fond mobility: Ing. Veronika Hrušková
referentka programu POINT: Ing. Veronika Hrušková
referentka programu POINT: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
referentka programu Fond mobility: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátorka evidence projektů: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátorka evidence identifikátorů: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátorka evidence výsledků: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
  • Bc. Jan Drážek
  • Ing. Veronika Hrušková - referentka programu POINT a referentka programu Fond mobility
  • ThDr. Marketa Langer, Ph.D. - vedoucí vedoucí oddělení vědy, dr. studia a zahraničních styků, referentka programu Fond mobility, koordinátorka evidence identifikátorů, koordinátorka evidence projektů, referentka programu POINT, koordinátorka evidence výsledků a koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti
  • Bc. Barbora Wernerová