velikost textu

Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

UK » HTF » Děkanát » OV

Vedení

vedoucí: ThDr. Viktorie Slováková, Ph.D.

Funkce a agendy

referent programu Primus: Mgr. Ondřej Kadlec
referent programu UNCE: Mgr. Ondřej Kadlec
referent projektů z podpory SVV: Mgr. Ondřej Kadlec
referent Fondu mobility: Mgr. Ondřej Kadlec
koordinátorka evidence identifikátorů: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátorka evidence projektů: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
referentka Podpory internacionalizace: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
referentka Fondu mobility: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátorka evidence výsledků: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátorka administrace studentské mobility Erasmus+: ThDr. Viktorie Slováková, Ph.D.
referentka Fondu mobility: ThDr. Viktorie Slováková, Ph.D.
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: ThDr. Viktorie Slováková, Ph.D.
referentka Podpory internacionalizace: ThDr. Viktorie Slováková, Ph.D.
  • Bc. Barbora Hladišová
  • Mgr. Ondřej Kadlec - referent programu UNCE, referent projektů z podpory SVV, referent programu Primus a referent Fondu mobility
  • ThDr. Marketa Langer, Ph.D. - referentka Fondu mobility, koordinátorka evidence identifikátorů, koordinátorka evidence projektů, fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+, referentka Podpory internacionalizace, koordinátorka evidence výsledků a koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti
  • ThDr. Viktorie Slováková, Ph.D. - vedoucí, koordinátorka administrace studentské mobility Erasmus+, referentka Podpory internacionalizace, referentka Fondu mobility a fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+