velikost textu

Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

UK » HTF » Děkanát » OV

Vedení

vedoucí vedoucí oddělení vědy, dr. studia a zahraničních styků: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.

Funkce a agendy

referentka programu POINT: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
referentka programu Fond mobility: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátorka evidence výsledků: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátorka evidence projektů: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátorka evidence identifikátorů: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.
koordinátorka hodnocení tvůrčí činnosti: ThDr. Marketa Langer, Ph.D.