velikost textu

I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » I.Interna

Kontakty

Adresa: U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: int1@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 962 527
Fax: +420 224 963 556

Sídlo

U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Funkce a agendy

sekretářka: Iva Buršová
sekretářka: Aneta Zumrová