velikost textu

Studijní oddělení

UK » ETF » Děkanát » Studijní

Vedení

vedoucí Studijního odd.: Bc. Romana Krčmářová, DiS.

Funkce a agendy

referentka studijního oddělení: Mgr. Klára Maturová