velikost textu

Odbor vnějších vztahů

UK » RUK » Odbor vnějších vztahů

Kontakty

Email: tiskovy.mluvci@ruk.cuni.cz, pr@cuni.cz, marketing@cuni.cz, redakce@cuni.cz
Telefon: +420 224 491 248

Sídlo

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, Česká republika

Vedení

vedoucí: PhDr. Ing. Rostislav Trávníček

Organizační struktura

Popis

Činnost a postavení odboru vnějších vztahů jsou upraveny v Organizačním řádu Rektorátu Univerzity Karlovy.

Činnost odboru řídí prorektor pro vnější vztahy doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. a kvestor UK Mgr. Martin Maňásek. 

V souladu s čl. 11 Organizačního řádu RUK odbor zařizuje:

- zajišťování a poskytování informací uvnitř a vně univerzity

- kontakt se sdělovacími prostředky

- prezentace činnosti univerzity a pořádaných akcí

- vydávání propagačních publikací a periodik