velikost textu

Zahraniční oddělení

UK » PřF » Děkanát » ODR » ZAO

Vedení

vedoucí: Mgr. Pavla Pousková

Funkce a agendy

fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: Mgr. Ing. Petra Bojková
referentka programu Fond mobility: Adéla Jeřábková
referentka programu POINT: Adéla Jeřábková
koordinátorka evidence zam. mobility: Ing. Hedvika Lang Páleníková
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: Ing. Hedvika Lang Páleníková
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​: Mgr. Pavla Pousková
referentka programu Fond mobility: Mgr. Pavla Pousková
koordinátorka evidence zam. mobility: Mgr. Pavla Pousková
koordinátorka - fakultní koordinátor Erasmus: Ing. Hedvika Lang Páleníková