velikost textu

Zahraniční oddělení

UK » PřF » Děkanát » ODR » ZAO

Vedení

vedoucí: Mgr. Pavla Pousková

Funkce a agendy

koordinátorka evidence zam. mobility: Ing. Hedvika Lang Páleníková
koordinátorka evidence zam. mobility: Mgr. Pavla Pousková
referentka programu Fond mobility: Mgr. Pavla Pousková