velikost textu

Právní oddělení

UK » PřF » Děkanát » Právní

Vedení

vedoucí: Mgr. Pavel Toušek

Funkce a agendy

sekretářka: Ing. Petra Kůrková
sekretářka: Monika Sedláčková
sekretářka agendu zveřejňování objednávek: Tereza Svatoňová