velikost textu

Ústav asijských studií

UK » FF » Katedry a ústavy » ÚAS

Vedení

ředitel: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
zástupce ředitele: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.

Funkce a agendy

Tajemník pro vědu: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
OBD: Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.
RIV: Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.
Spisová služba: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Spisová služba: Bc. Zdeňka Eclerová
WhoIs: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Zaměstnanecké mobility : doc. Daniel Berounský, Ph.D.
WhoIs: Bc. Zdeňka Eclerová
Zaměstnanecké mobility : Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
SIS: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
SIS: Bc. Zdeňka Eclerová
SIS: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.