velikost textu

Odbor veřejných zakázek

UK » RUK » Odbor veřejných zakázek

Kontakty

Adresa: 2. patro, Celetná 24, Praha 1, Česká republika
Email: ovz@ruk.cuni.cz
Telefon: +420 224 491 665

Sídlo

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, Česká republika

Vedení

vedoucí: Mgr. Zdeněk Cvejn

Funkce a agendy

právník - metodik veřejných zakázek: Mgr. Marek Buday
právnička - metodička veřejných zakázek: Mgr. Bc. Tereza Matyska Mičánková
právník - metodik veřejných zakázek: Mgr. David Sommer
právnička - metodička veřejných zakázek: Mgr. Jana Vasilová
právnička - metodička veřejných zakázek: Mgr. Marie Vyklická

Popis

Základní předpisy:

  • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
  • opatření rektora č. 30/2020 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy

Základní agenda:

odbor veřejných zakázek pro všechny organizační jednotky UK zajišťuje:

  • metodickou podporu všech zaměstnanců UK zajišťujících zadávání veřejných zakázek
  • zodpovídání dotazů týkajících se problematiky zadávání veřejných zakázek,
  • školení a informační setkání (https://cuni.cz/UK-8434.html) pro zaměstnance UK zajišťující agendu veřejných zakázek,
  • provoz profilu zadavatele a elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz/) a
  • tvorbu a udržování souvisejících vnitřních předpisů platných pro celou univerzitu. (https://cuni.cz/UK-104.html).

odbor veřejných zakázek pro Rektorát Univerzity Karlovy zajišťuje:

  • administraci výběrových a zadávacích řízení,
  • metodickou podporu zaměstnanců Rektorátu UK a
  • tvorbu a udržování souvisejících vnitřních předpisů Rektorátu UK.


Bližší informace o problematice veřejných zakázek a pořizování zboží a služeb na Univerzitě Karlově najdete zde https://cuni.cz/UK-10383.html