velikost textu

Laboratoř genomických a proteomických technik

UK » PřF » Sekce biologie » Laboratoř genomických a proteomických technik

Kontakty

Sídlo

Viničná 7, 128 44 Praha 2, Česká republika

Popis

Laboratoř je vybavena širokým spektrem technologií využívaných při výzkumu genomu či proteomu. Kromě základních genomických a proteomických technik, jako je PCR nebo různé elektroforetické a chromatografické separace, je možné využít například metodu Real-time PCR, DNA microarrays, automatizovanou excisi spotů na přístroji SpotCuttler a separaci proteinů a RNA na mikročipu (Experion)